Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Where I BreastfeedBreastfeeding, in a distinctive way (although that wasn't my intention), in our ring sling at the restaurant Philip works! I had an amazing vegetable souvlaki with whole wheat pita and some delicious vegan salad!!!

*** For more 'Where I Breastfeed' posts click here.***

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...